Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutuse teenuse kasutaja hoolduskulud alates 01.07.2023.a
Kulude nimetus Hooldusaste 1 Hooldusaste 2 Hooldusaste 3
Teenust rahastab kohalik omavalitsus (SHS§22lg2); 490 eur/kuu 590  eur/kuu 690  eur/kuu
Muud teenuse osutamisega seotud kulud, sh majutus- ja toitlustuskulud (tasub teenuse saaja) 610  eur/kuu 610  eur/kuu  610  eur/kuu
Kohamaksumuse hind KOKKU kuus 1100  eur/kuu 1200  eur/kuu 1300  eur/kuu

 

 

Narva-Jõesuu Hooldekodu Sihtasutus teenuse kasutaja hoolduskulud
Kulude nimetus (rahastab kohalik omavalitsus (SHS§22lg2)); kokku kulu aastas (EUR) Kokku kulu 1 inimene  aastas  (EUR) Kokku 1 inimene kuus  (EUR)
Hooldustöötaja ja abihooldustöötaja tööjõukulud (koos maksudega); 38 töötajat+ 4 medõde 895680 6684.18 557.01
Tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; 182240 1360 113.34
Tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud; 1824 48 4
koolituse ja supervisiooni kulud. 7980 210 17.5
    Kulud kokku kuus 691.85

 

Tasub teenusesaaja SHS§22lg4 kokku kulu aastas (EUR) Kokku kulu 1 inimene  aastas  (EUR) Kokku 1 inimene kuus  (EUR)
Toitlustamine 139333 1266.67 105.55
Tööjõukulu välja arvatud hoolduspersonal 450766 4097.87 341.49
Administreerimiskulud 20970 139.8 11.65
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 306500 2043.33 170.28
Sõiduki ülalpidamiskulud 8350 55.67 4.64
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15250 101.67 8.47
Inventarikulud 49300 328.67 27.39
    Kulud kokku kuus 669.47

 

PÕHITEENUSTE HINNAKIRI

ÜLDHOOLDUSTEENUSED Hind kuni 01.06.2021.a Kohatasu hind alates 1.06.2021 Kohatasu hind alates 1.04.2022
1. hooldusaste 715 eurot 765 eurot 860 eurot
2. hooldusaste 760 eurot 810 eurot 960 eurot
3. hooldusaste 805 eurot 855 eurot 1055 eurot

 

PÕHITEENUSTE HINNAKIRI
1. Esimese ja teise hooldusastme kuumaksumused sisaldavad retseptiravimite, inkontinentsi- ja
kehahooldusvahendite kulu kuni 40 € kuus, kolmanda hooldusastme maksumus sisaldab
retseptiravimite, inkontinentsi- ja kehahooldusvahendite kulu kuni 80 € kuus.
2. Sihtasutuse juhatus tagab ja korraldab lepingupartnerite teavitamise ning kehtivate lepingute
muutmise.