Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu on asutatud Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla poolt 2008. aastal, jätkates 1. aprillist 2009. aastast Narva-Jõesuu Hooldekodu tegevust. Hooldekodu tegutses Narva linna allasutusena Narva-Jõesuus juba 1940. aastate lõpust endises puitvillas, mis 1939. aastal oli avatud kui lastekodu. 28.07.1988. aastast Narva Linna Töörahvasaadikute Nõukogu otsusega moodustati hooldekodust Tööveteranide Internaatkodu, mis 1988.a. augustis viidi üle uude esimeses etapis 102 elanikule kavandatud kahekorruselisest adminkorpusest ja kolmekorruselisest elukorpusest  koosnevasse hoonesse. Teine etapp, 200 elanikule – peamiselt Leningradi veteranidele mõeldud korpus jäigi muutunud aegade tõttu ehitamata. Kavandatud suuremale arvule elanikele, oli hoones palju kasutamata ruume. 02.03.1999 registreeriti Narva-Jõesuu Hooldekodu Ida-Viru Maavalitsuse hallatava riigiasutusena. Seoses hooldekodu riigilt Narva-Jõesuu linnale üleandmisega tegi 2008. aastal Sotsiaalministeerium kogu hoonele renoveerimisprojekti ja renoveeriti täielikult adminkorpus, suurendades majutuskohtade arvu kuni 150 kohani. Samal ajal jätkati elukorpuse III korruse renoveerimist omavahenditest ja regionaalsete investeeringute toel. Taotleme toetusi kogu hoone renoveerimiseks.