August 2016

 • Augustis valmib meil osakond dementsussündroomiga isikutele. Osakonnas on 12 voodikohta ühe- ja kahekohalistes tubades, söögi- ja puhketuba ning hügieeniruumid. Projekt valmis EAS-i Regionaalsete investeeringute programmi toel, ehitustööd teostas AS Vant.4. augustil külastasid meie hooldekodu Torma valla esindajad Jõgevamaalt. Tutvuti meie päevakeskuse, hooldusteenuste ja töökorraldusega.11.-17. augustil  korraldame juba neljandat korda hooldekodu hoovis suures telgis tsirkuselaagri oma elanikele. Ootame kõiki 16. augustil kell 19:00 tasuta tsirkuseetendusele.

Juuli 2016

 • 22. juulil korraldasime oma hoovil juba traditsiooniks kujunenud „Võrdsete võimaluste päeva“.  Selle ürituse eesmärgiks on näidata kõigile külalistele, mida meie elanikud oskavad ja suudavad ning pakkuda kõigile osalejatele mõnusat ajaveetmist. Päevakeskuse töötajad koos meie elanikega õpetasid huvilistele mitmeid käsitöötehnikaid, aega sai veeta täpsust ja osavust nõudvate mängudega ning meelelahutust pakkus meie ansambel „Šlaager“.  Saiakesi ja teed pakkus Veera Putan. Täname kõiki külalisi meie kodulinnast, Sinimäe ja Sillamäe kodudest, ja päevakeskusest „Sügis“.

Juuli – august 2015

 • 27.07 – 2.08 korraldame juba kolmandat aastat järjest tsirkuselaagrit, milles osalevad terapeutide eestvedamisel meie kliendid ja töötajad. 2013 jaanuaris toimus esimene kahepäevane tsirkuselaager tubastes tingimustes, mida juhendas tegevusterapeut Ain Klaassen. 2014 augustis korraldasime 7-päevase, kahe etendusega päädinud tsirkuselaagri hooldekodu õuel suures tsirkusetelgis, kus juhendajateks olid tsirkusepered Saksamaalt ja Eestist. Sellel aastal juhendavad meid tsirkusepere Saksamaalt „Circus Bombastico“ ning Eestis tsirkuseteraapiat edendavad tegevusterapeut Ain Klaassen ja tantsuterapeut Helena Ehrenbush.
 • Tsirkusenädal tagab kõigile osalejatele väljumise tavarutiinist ja pakub võimalusi ennast ja kaaslasi paremini tundma õppida ning oma võimeid ja oskusi proovile panna. Laagris õpitakse tsirkusetrikke ja –nalju. Nädala lõpuks on igast osalejast saanud tõeline tsirkuseartist ja kõigist kokku üks vahva tsirkusetrupp. Laagri lõpetame kahe tsirkuseetendusega, kuhu on oodatud kõik – nii suured kui väikesed. Kindlasti saab kõigil lõbus olema.

 

TULGE MEILE KÜLLA!

 • Reedel, 31. juuli pärastlõunal korraldame hooldekodu peatrepil ja territooriumil „Võrdsete Võimaluste Päeva“ (vihma korral sisehoovis tsirkusetelgis). Päeva eesmärgiks on näidata kõigile huvilistele, millega meie kliendid tegelevad ning mida oskavad.

Kavas on:

Kell 14:00 – 16:00

 • lõbusad mängud ja võistlused
 • hooldekodu ansambli „Šlaager“ kontsert
 • käsitööde müük

Kell 16:00 – 17:00 tsirkuseetenduse peaproov (hooldekodu elanikele ja Võrdsete Võimaluste Päeva külalistele)

 

 • Laupäeval, 1. augustil

Kell 19:00 – 20:00 tsirkuseetendus (tasuta sissepääs kõigile)

 • Pühapäeval, 2. Augustil

Kell 14:00 – 15:00 tsirkuseetendus (tasuta sissepääs kõigile)

 

Üritusi aitavad korraldada: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, MTÜ Meie Pagar

Tsirkuselaagri korraldamist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

logo_varviline

 

 

 

 

 

Märts 2015

 • märtsil külastasid hooldekodu meie head soomlastest sõbrad ja abilised Kari Roine Espoo linnast Soomest ja Antti-Pekka Mustonen Tallinnast. Soomlased tõid meie klientidele käsitöömaterjale, liikumisabivahendeid, voodipesu, hooldus- ja hügieenitarbeid.

Suur aitäh neile!

Veebruar 2015

 • Veebruaris olid Narva-Jõesuu Hooldekodus praktikal hollandi üliõpilased.

Juba üheksa aastat kestab Narva-Jõesuu Hooldekodul koostöö Hollandi Mondriaani Ametikõrgkooliga. Nimelt käivad pea igal aastal sellest koolist meie hooldekodusse praktikale sotsiaalhoolduse erialade tudengid. Grupi suuruseks on 5-6 tudengit. Praktikantidega on alati kaasas nende õppejõud ja juhendaja Merion Tameling ja tõlk Monika Salumaa, kes tunnevad ennast siin pärast seitset korda juba nagu omas kodus. Viimastel aastatel tullakse Hollandist Erasmus+ programmi toel, kusjuures praktikandid ise peavad osaliselt tasuma oma reisikulud. Välispraktikale Eestisse valitakse tudengid kooli poolt konkursiga. Alati on soovijaid enam kui grupis kohti.

Hollandi tudengid peavad praktikat Eestis endale oluliseks proovikiviks, sest neil tuleb õpitud teadmisi ja oma võimeid kasutada uues, harjumuspärasest täiesti erinevas keskkonnas. Praktika ülesanded saavad tudengid hooldekodult. Kahenädalase praktika lõpuks peab iga praktikant esitlema oma töö tulemusi juhendajale ja hooldekodu töötajatele. Seekordne esitlus toimus hooldekodu saalis 12. veebruaril. Olukorda komplitseerib küll tõsiasi, et praktikantide suhtluskeeleks on inglise keel, kuid tegelikkus on näidanud, et keel pole tähtsaim kommunikatsiooni vahend ning tulemuslikku infovahetust keelebarjäär oluliselt ei takista.

Praktikandid on tegelenud meil peamiselt vaimupuude ja autismi, vähem psüühikahaiguse diagnoosiga klientidega. Peamisteks praktika eesmärkideks on leida konkreetsele kliendile sobivaid mõtestatud tegevusi, kujundada kliendi elukeskkond talle arusaadavamaks, pakkuda meie töötajatele välja klientide igapäevategevuste toetamiseks uusi ideid, lähenemisviise ja töövõtteid. Oleme tänu praktikantidele avastanud palju uut ja juurutanud alternatiivse kommunikatsiooni meetodeid oma hooldekodus. Loodame, et koostöö Mondriaani Ametikõrgkooliga jätkub veel kaua.

Suur tänu Narva-Jõesuu Linnavalitsusele, kes tulles vastu, rentisid meile transpordivahendi koos juhiga praktikantide Tallinnast siia sõidutamiseks ning tagasi viimiseks.

August 2013

15.08.2013 ekskursioon piisonifarmi.
7.08.2013 korraldame hooldekodus AVATUD USTE PÄEVA.
Kavas: meisterdamise töötuba, hooldekodu tutvustav ekskursioon, hooldekodu ansambli „Šlaager“ kontsert, külalisesineja „Moskva-Odessa Band“. Võimalus osta hooldekodu elanike valmistatud käsitöid, avatud näitus.
Ootame külla kõiki sõpru ja huvilisi.

Juuli 2013

Projektiga „SA Narva-Jõesuu Hooldekodu tuleohutuse tagamine
1) paigaldati hoonesse 10 tuletõkkeust, eraldades trepikojad ja elektrikilbiruumi omaette tuletõkketsoonideks;
2) paigaldati kogu hoonele piksekaitse.
Peatöövõtja oli AS Vant. Projekti rahastab Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

18.07.2013 toimub SA Narva-Jõesuu Hooldekodu eestvedamisel Heledas pargis „Võrdsete võimaluste päev“. Kavas: ratastoolidel vigursõit, sportlikud mängud, hooldekodu ansambli „Šlaager“ kontsert, käsitöötoodete müük.
Osalevad: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu, Narva MTÜ Laste Päevakeskus Lad, Sinimäe kodu, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Narva Hooldekodu, Narva Invaspordiklubi Ordo.
Toetab Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

Juuni 2014

Valmis hooldekodu ventilatsioonisüsteemi soojussõlm

Hooldekodu ventilatsioonisüsteemile ehitati kaasaegne ja energiasäästlik soojussõlm, mis töötab hoone küttesüsteemist saadavat soojusenergiat kasutades. Projekti käigus kaasajastati ka olemasolevaid ventilatsiooniagregaate ning ühendati need uue soojussõlmega. Projekti tulemuseks on elektrienergia kokkuhoid ning ventilatsioonisüsteemi efektiivne ja energiasäästlik toimimine.

Soojussõlme projekteerija: OÜ Skat-Keskus

Ehitaja: OÜ Irmari

Maksumus: 24 040 EUR, sh toetus 20 476,50 EUR, omafinantseering 3613,50 EUR.

Toetaja: EAS regionaalsete investeeringute programm.