Hooldekodus on järgmised osakonnad:

I osakond – hooldusosakond, liikumisraskustega kliendid – 38 kohta;

II osakond – eakahooldus, toimetulekuks vähest kõrvalabi vajavad kliendid – 38 kohta;

III osakond – hooldus-põetusosakond, suurema kõrvalabivajadusega ning põetust vajavad kliendid – 36 kohta;

IV osakond – ööpäevaringne erihooldusosakond, psüühikahaigusega kliendid – 23 kohta;

V osakond – ööpäevaringne erihooldusosakond, vaimupuudega kliendid – 17 kohta;

VI osakond – voodihaigete osakond – 20 kohta

Oma klientidele tagame:

 • majutamise nõuetekohases möbleeritud toas;
 • toitlustamise kolm korda päevas;
 • tervislikust seisundist ja hooldusvajadusest lähtuva abi ja juhendamise igapäeva- ja hügieenitoimingutes;
 • õendusteenust
 • arsti poolt väljakirjutatud ravimid ning ravijuhiste täitmise;
 • põetus- ja inkontinentsimaterjalid lepingus kokkulepitud summa ulatuses;
 • elu- ja üldruumide koristamise ning puhta ihu- ja voodipesu;
 • sotsiaalnõustamise ning abi dokumentide taotlemisel ja ametkondadega suhtlemisel;
 • transpordi arstide vastuvõttudele ning dokumentide vormistamisele Ida-Virumaa piires;
 • päevakeskuse tegevustesse kaasamise.
 • osavõttu hooldekodus toimuvatest kultuurisündmustest.

Päevakeskuses saab osaleda:

 • arvuti-, käsitöö-, puutöö- , õmblus-, kunsti-, kokanduse ja vaibakudumise ringides;
 • isetegevus-, kirjandus-, ravivõimlemise gruppides;
 • kaks korda kuus toimuvatel filmi- ning kord kuus korraldatavatel muusika- ja tantsuõhtutel;
 • päevakeskuse poolt korraldatavatel väljasõitudel ja ekskursioonidel;

Vastuvõtmine hooldekodusse:

Koha taotlemiseks peate täitma alloleva vormi, et selgitada vaba koha olemasolu ning täpsustada, millist hooldust klient vajab;

Teenuselepingu sõlmimiseks tuleb esitada:

 • kliendi ja tema esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
 • esindaja kontaktandmed;
 • arstitõend teenust vajava isiku tervisliku seisundi kohta;
 • omavalitsusega lepingu puhul valla- või linnavalitsuse avaldus/ garantiikiri kulude katmise kohta;
 • olemasolul kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
 • Kõik uued kliendid peavad olema enne asutusse saabumist testitud SARS-CoV-2 suhtes. Kliendi negatiivne proov võib olla võetud kuni 72h enne asutusse saabumist.

Taotlus hooldekodus vaba koha saamiseks

Sisestage oma e-posti aadress, et saaksime teiega ühendust võtta.
Esitage oma telefoninumber, et saaksime teiega ühendust võtta.