SA Narva-Jõesuu Hooldekodu on ööpäevaringne polüfunktsionaalne hoolekandeasutus. Soovime pakkuda klientidele parimaid hoolekandeteenuseid, olla paindlikud, kliendikesksed ja konkurentsivõimelised. Meie klientideks on eakad ja puuetega inimesed, kes vajavad hooldust ja toetust iseseisvaks toimetulekuks.

2006. aastast alates toimub hooldekodus regulaarne ja sihipärane personali koolitus. Alates 2007. aastast teeme koostööd Hollandi Mondriaani Ametikõrgkooliga. Koolituste tulemusel viidi 2008. aastal ellu osakondade spetsialiseerumine klientide  hooldusvajadusest lähtuvalt. Elukorpuse I korrusel elavad füüsilise puudega kliendid, II korrusel väiksema kõrvalabivajadusega eakad. III korrusel on loodud 2 erihoolekande osakonda: üks psüühikahäirega ja teine vaimupuudega klientidele. Hooldus-põetusosakond rajati adminkorpuse II korrusele. Osakondade reorganiseerimisega paranes tunduvalt hooldekodu töökorraldus ja teenuste kvaliteet.

 

                  

Hooldekodu sõlmib teenuselepingud nii omavalitsuste kui ka eraisikutega. Meie klientidest on valdav enamus pärit Ida-Virumaalt, aga järjest enam tuleb meile kliente ka mujalt Eestist.

Hooldekodule on väljastatud  tegevusluba osutamaks  40-le isikule riigi poolt rahastatavat ööpäevaringset erihooldusteenust. Sellele teenusele võtame ka riiklikult rahastatava teenuse järjekorras olevaid isikuid.